Cadro de mando de Produción forestal
Indicadores Ano 2022
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Aproveitamentos madeireiros en montes de xestión privada
Nº expedientes 58.921 57.909 1,75%
Nº declaracións responsables 41.136 42.031 -2,13%
Nº expedientes con afección 22.257 18.767 18,60%
Volume 10.763.346,47 m3 9.692.317,18 m3 11,05%
Volume medio expediente 126,74 m3 115,33 m3 9,89%
Volumes por motivo DR 7.010.518,61 m3 6.658.081,04 m3 5,29%
Superficie 42.700,73 ha 43.143,23 ha -1,03%
Superficie media expediente 0,75 ha 0,77 ha -2,60%
Nº referencias catastrais 89.860 84.438 6,42%
Aproveitamentos madeireiros en montes en xestión pola Xunta de Galicia
Nº expedientes 183 278 -34,17%
Volume 253.303,11 m3 320.647,38 m3 -21,00%
Volume medio expediente 914,45 m3 820,07 m3 11,51%
Madeira certificada por certificación 194.646,41 m3 153.052,73 m3 27,18%
Superficie 2.721,44 ha 2.696,35 ha 0,93%
Madeira certificada por formación específica 194.646,41 m3 153.052,73 m3 27,18%
Superficie media expediente 14,87 ha 9,70 ha 53,33%
Prezo medio adxudicación por expediente 53.744,67 € 42.179,90 € 27,42%
Prezos medios adxudicación en subastas públicas 46,69 € 33,74 € 38,38%
Aproveitamentos madeireiros en Galicia
Volumes formacións específicas 11.016.649,58 m3 10.022.184,47 m3 9,92%
Superficie 45.422,17 ha 45.878,29 ha -0,99%
Outras producións
Superficie de coutos micolóxicos declarados 8.737,18 ha 8.726,37 ha 0,12%
Superficie de terreos de pastoreo en montes 81.463,70 ha 61.907,74 ha 31,59%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área