Cadro de mando de Produción forestal
Indicadores Ano 2022 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Aproveitamentos madeireiros en montes de xestión privada
Nº expedientes 38.242 57.909 -33,96%
Nº declaracións responsables 27.229 42.031 -35,22%
Nº expedientes con afección 13.348 18.767 -28,88%
Volume 6.489.062,44 m3 9.692.317,18 m3 -33,05%
Volume medio expediente 118,50 m3 115,33 m3 2,75%
Volumes por motivo DR 4.330.093,50 m3 6.658.081,04 m3 -34,96%
Superficie 24.920,87 ha 43.143,23 ha -42,24%
Superficie media expediente 0,68 ha 0,77 ha -11,69%
Nº referencias catastrais 58.343 84.438 -30,90%
Aproveitamentos madeireiros en montes en xestión pola Xunta de Galicia
Nº expedientes 123 278 -55,76%
Volume 112.155,60 m3 320.647,38 m3 -65,02%
Volume medio expediente 563,60 m3 820,07 m3 -31,27%
Madeira certificada por certificación 74.059,71 m3 153.052,73 m3 -51,61%
Superficie 1.360,94 ha 2.696,35 ha -49,53%
Madeira certificada por formación específica 74.059,71 m3 153.052,73 m3 -51,61%
Superficie media expediente 11,06 ha 9,70 ha 14,08%
Prezo medio adxudicación por expediente 38.643,09 € 42.179,90 € -8,39%
Prezos medios adxudicación en subastas públicas 45,88 € 33,74 € 35,98%
Aproveitamentos madeireiros en Galicia
Volumes formacións específicas 6.601.218,04 m3 10.022.184,47 m3 -34,13%
Superficie 26.281,81 ha 45.878,29 ha -42,71%
Outras producións
Superficie de coutos micolóxicos declarados 8.737,18 ha 8.726,37 ha 0,12%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área