Cadro de mando de Produción forestal
Indicadores Ano 2023 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Aproveitamentos madeireiros en montes de xestión privada
Nº expedientes 38.513 58.944 -34,66%
Nº declaracións responsables 26.272 41.152 -36,16%
Nº expedientes con afección 15.571 22.265 -30,07%
Volume 7.021.088,32 m3 10.766.421,10 m3 -34,79%
Volume medio expediente 126,80 m3 126,72 m3 0,06%
Volumes por motivo DR 4.394.214,57 m3 7.012.364,78 m3 -37,34%
Superficie 27.009,47 ha 42.711,61 ha -36,76%
Superficie media expediente 0,74 ha 0,75 ha -1,33%
Nº referencias catastrais 58.915 89.893 -34,46%
Aproveitamentos madeireiros en montes en xestión pola Xunta de Galicia
Nº expedientes 222 184 20,65%
Volume 473.225,33 m3 259.128,08 m3 82,62%
Volume medio expediente 1.556,66 m3 932,12 m3 67,00%
Madeira certificada por certificación 341.628,62 m3 200.471,38 m3 70,41%
Madeira certificada por formación específica 341.628,62 m3 200.471,38 m3 70,41%
Superficie 3.712,54 ha 2.871,10 ha 29,31%
Superficie media expediente 16,72 ha 15,60 ha 7,17%
Prezo medio adxudicación por expediente 51.761,89 € 53.775,25 € -3,74%
Prezos medios adxudicación en subastas públicas 46,26 € 46,69 € -0,92%
Aproveitamentos madeireiros en Galicia
Volumes formacións específicas 7.494.313,65 m3 11.025.549,18 m3 -32,03%
Superficie 30.722,01 ha 45.582,71 ha -32,60%
Outras producións
Superficie de coutos micolóxicos declarados 8.737,18 ha 8.737,18 ha 0,00%
Superficie de terreos de pastoreo en montes 96.070,70 ha 69.942,72 ha 37,36%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área