Cadro de mando de Produción forestal
Indicadores Ano 2024 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Aproveitamentos madeireiros en montes de xestión privada
Nº expedientes 17.341 50.298 -65,52%
Nº declaracións responsables 12.026 34.153 -64,79%
Nº expedientes con afección 6.110 20.457 -70,13%
Volume 2.461.226,69 m3 9.238.304,38 m3 -73,36%
Volume medio expediente 99,51 m3 126,14 m3 -21,11%
Volumes por motivo DR 1.586.573,88 m3 5.840.946,32 m3 -72,84%
Superficie 11.445,14 ha 35.907,12 ha -68,13%
Superficie media expediente 0,70 ha 0,75 ha -6,67%
Nº referencias catastrais 26.382 78.149 -66,24%
Aproveitamentos madeireiros en montes en xestión pola Xunta de Galicia
Nº expedientes 63 269 -76,58%
Volume 90.408,97 m3 561.268,27 m3 -83,89%
Volume medio expediente 1.130,11 m3 1.480,92 m3 -23,69%
Madeira certificada por certificación 73.342,89 m3 415.034,78 m3 -82,33%
Madeira certificada por formación específica 73.342,89 m3 415.034,78 m3 -82,33%
Superficie 614,86 ha 4.447,28 ha -86,17%
Superficie media expediente 9,76 ha 16,53 ha -40,97%
Prezo medio adxudicación por expediente 60.789,55 € 49.298,48 € 23,31%
Prezos medios adxudicación en subastas públicas 44,98 € 44,72 € 0,58%
Aproveitamentos madeireiros en Galicia
Volumes formacións específicas 2.551.635,66 m3 9.799.572,65 m3 -73,96%
Superficie 12.060,00 ha 40.354,40 ha -70,11%
Outras producións
Superficie de coutos micolóxicos declarados 8.737,18 ha 8.737,18 ha 0,00%
Superficie de terreos de pastoreo en montes 101.840,71 ha 99.767,38 ha 2,08%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área