Cadro de mando de Estrutura da propiedade forestal
Indicadores Ano 2022 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Montes públicos
Nº de montes 236 235 0,43%
Superficie 53.666,06 ha 53.636,16 ha 0,06%
Montes veciñais en man común (MVMC)
Nº de montes 3.364 3.353 0,33%
Superficie 662.379,71 ha 662.512,45 ha -0,02%
Superficie media 196,90 ha 197,59 ha -0,35%
Comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC)
Nº de CMVMC 3.023 3.016 0,23%
% de CMVC que cumpren obrigas 38,70 % 0,03 % 128900,00%
Nº de comuneiros 118.666 119.309 -0,54%
Nº medio de comuneiros 39,25 39,56 -0,78%
Mancomunidades de montes veciñais en man común
Nº de mancomunidades 36 36 0,00%
Montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo
Nº de montes 46 43 6,98%
Superficie 9.937,12 ha 9.568,12 ha 3,86%
Agrupacións forestais inscritas
Nº de agrupacións 19 19 0,00%
Superficie 3.145,00 ha 3.145,00 ha 0,00%
Superficie xestionada 2.491,70 ha 2.491,70 ha 0,00%
Socios 925 925 0,00%
Parcelas 9.656 9.656 0,00%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área