Cadro de mando de Estrutura da propiedade forestal
Indicadores Ano 2023 (en curso)
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Montes públicos
Nº de montes 236 234 0,85%
Superficie 53.666,06 ha 53.215,56 ha 0,85%
Montes veciñais en man común (MVMC)
Nº de montes 3.376 3.371 0,15%
Superficie 660.843,80 ha 661.832,34 ha -0,15%
Superficie media 195,75 ha 196,33 ha -0,30%
Comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC)
Nº de CMVMC 3.030 3.029 0,03%
% de CMVMC que cumpren obrigas 46,17 % 47,61 % -3,02%
Nº de comuneiros 116.950 117.801 -0,72%
Nº medio de comuneiros 38,60 38,89 -0,75%
Mancomunidades de montes veciñais en man común
Nº de mancomunidades 36 36 0,00%
Montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo
Nº de montes 52 49 6,12%
Superficie 11.254,74 ha 10.321,02 ha 9,05%
Agrupacións forestais inscritas
Nº de agrupacións 19 19 0,00%
Superficie 3.145,00 ha 3.145,00 ha 0,00%
Superficie xestionada 2.491,70 ha 2.491,70 ha 0,00%
Socios 925 925 0,00%
Parcelas 9.656 9.656 0,00%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área