Cadro de mando de Estrutura da propiedade forestal
Indicadores Ano 2022
 
Indicadores Año Año Ant. Desv. (%)
Montes públicos
Nº de montes 234 235 -0,43%
Superficie 53.215,56 ha 53.636,16 ha -0,78%
Montes veciñais en man común (MVMC)
Nº de montes 3.371 3.353 0,54%
Superficie 661.832,34 ha 662.512,45 ha -0,10%
Superficie media 196,33 ha 197,59 ha -0,64%
Comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC)
Nº de CMVMC 3.029 3.016 0,43%
% de CMVC que cumpren obrigas 47,61 % 0,03 % 158600,00%
Nº de comuneiros 117.801 119.309 -1,26%
Nº medio de comuneiros 38,89 39,56 -1,69%
Mancomunidades de montes veciñais en man común
Nº de mancomunidades 36 36 0,00%
Montes de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo
Nº de montes 49 43 13,95%
Superficie 10.321,02 ha 9.568,12 ha 7,87%
Agrupacións forestais inscritas
Nº de agrupacións 19 19 0,00%
Superficie 3.145,00 ha 3.145,00 ha 0,00%
Superficie xestionada 2.491,70 ha 2.491,70 ha 0,00%
Socios 925 925 0,00%
Parcelas 9.656 9.656 0,00%
Exportar como: Folla de Cálculo
Resumo Xeral da Área